آب بندی سرویس های بهداشتی، یا عایق کاری در برابر آب و رطوبت در دستشویی ، حمام  و  استخرها به دلیل این که این فضاها به طور دائمی در معرض آب هستند، امری ضروری است. در خیلی از مواقع عدم آب بندی و عایق کاری صحیح سرویس های بهداشتی مشکلات فراوانی را برای ساکنین منازل، ساختمان ها و استخرها ایجاد می کند.

  •  یکی از نکات کلیدی که منجر به موفق یا ناموفق شدن آب بندی و عایق کاری رد برابر آب و رطوبت در اماکنی که برخورد دائمی با آب دارند می شود، توجه و یا عدم توجه به محل اتصال دیوار های با کف و سقف است. از آن جایی که دیوارها و سقف و کف در محل تقاطع اتصال ضعیفی دارند و نیز حرکت سازه ای که ناشی از تنش های حاصل از بارگذاری و باربرداری یا انبساط  و انقباض می باشد، که بیشتر اوقات در این محل ها پدیدار می شود. این نقاط اهمیت خاصی در آب بندی پیدا می کنند و معمولا شروع نفوذ آب و رطوبت از این محل هاست.
  • نکته بعدی کلیدی بعدی در نحوه چینش کاشی ها و سرامیک هاست . توجه گردد که هنگام نصب کاشی و سرامیک درز بین آنها الگوی ثابت و معینی داشته باشند حفظ پهنای درزها ، نکته کلیدی دیگری در موفقیت یا عدم موفقیت آببندی در سرویس های حمام ، دستشویی و …. میباشد. برای این کار از ابزاری به نام اسپیسر نیز میتوان استفاده کرد.