نصب ایزوگام

نصب ایزوگام

نصب ایزوگام اجرا و نصب ایزوگام پشت بام , سرویس بهداشتی و کلیه سطوح افقی , عمودی و شیب دار نصب ایزوگام به منظور جلوگیری از عبور آب و مایعات و همچنین نم و رطوبت از یک سمت به سمت ادامه مطلب